Armatúry na pitnú vodu

Vodomerné šachty a príslušenstvo
 
Vodomerné šachty a príslušenstvo
 
Posúvače
 
Posúvače
 
Domové prípojky
 
Domové prípojky
 
 
 
 
Spätné ventily
 
Spätné ventily
 
Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
 
Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
 
HYDRANTY
 
HYDRANTY
 
 
 
 
Príslušenstvo
 
Príslušenstvo
 
 
 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
EFS