Uzatváracie klapky

KLAPKA PRÍRUBOVÁ excentrická 4493
 
KLAPKA
PRÍRUBOVÁ
excentrická 4493
 
UZATVÁR KLAPKA prírubová 4494
 
UZATVÁR. KLAPKA prírubová 4494
 
UZATVÁR KLAPKA medziprírubová 4495
 
UZATVÁR KLAPKA medziprírubová 4495
 
 
 
 
UZATVÁRACIA KLAPKA prírubová 4496
 
UZATVÁRACIA KLAPKA prírubová 4496
 
UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubova 4497
 
UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubova 4497
 
UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubova 4498
 
UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubova 4498
 
 
 
 
Spätná klapka medziprírubová 4499
 
Spätná klapka medziprírubová 4499
 
 
 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
EFS