Klinový posúvač zo stúpajúcim vretenom 2117, 2118

  •  
  •  
Použitie:
 
Vo vodovodných potrubiach , v rozvodoch morskej vody, vzduchu, spalín, koksového plynu a ropy a iných tekutín vrátane chemikálií na zastavovanie toku. Iné po dohode s výrobcom
 
Montáž:
 
Montáž je možná od horizontálnej do vertikálnej do DN300, u vyššej svetlostinad Dn300 iba vo vertikálnej polohe.
 
 
 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
EFS